Ansökan om specialkost av medicinska skäl - skola och förskoleklass

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare eller anställd personal anmäla önskemål om specialkost i Ydre kommuns skolor och förskoleklasser.

Riktlinjer för specialkost

Specialkost till barn, elever och personal kan tillhandahållas av framför allt medicinska skäl. Utbudet av måltider grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider samt resurser inom måltidsverksamheten. För att vi på ett säkert sätt ska kunna anpassa maten till behovet som krävs och önskas vill vi att ni fyller i denna e-tjänsten om specialkost.

  • Ansökan inlämnas senast 15 maj inför varje höstterminsstart och gäller 1 år.
  • Vid specialkost av medicinska skäl ska läkarintyg bifogas.
  • Vid sjukdom eller annan frånvaro ska det meddelas köket.
  • När behovet av specialkost inte längre är aktuellt, alternativt att barn/elev/personal byter skola, ska det meddelas kostenheten.

Sjuk-/friskanmälan för specialkost vid sjukdom görs av vårdnadshavare via e-post till rätt kök.

Asby förskola/fritids         -->>  koket.solangen@ydre.se
Hestra skola/förskola      -->>  koket.hestra@ydre.se
Rydsnäs förskola/fritids -->>  koket.solangen@ydre.se
Ydreskolan                           -->>  koket.solangen@ydre.se
Österbymo förskola         -->>  koket.osterbymoforskola@ydre.se 

Läkarintyg

Om det finns läkarintyg ska detta skickas med i e-tjänsten som ett förtydligande. Det är viktigt att barn/elev/personal med allergi eller överkänslighet har fått en korrekt diagnos så att rätt livsmedel undviks. Läkarintyg bifogas vid glutenintolerans. För barn/elever/personal, som av olika anledningar har behov av anpassning i menyn, ska det kompletteras med ett läkarintyg eller likvärdigt.

Specialkost av andra skäl än medicinska skäl

Kommunen erbjuder lakto-ovo-vegetarisk kost, det vill säga vegetarisk kost som inkluderar mjölk och ägg. Vi erbjuder också kost som utesluter fläskkött, blodmat och inälvsmat. Vi har inte möjlighet att erbjuda halalkost, kosher-mat eller koster som utgår från exempelvis ekologiskt odlad mat eller andra dieter/koster.
Tillbehör på ordinarie meny samt råkost/salladsbord är komplement även till specialkosten.

Ansöker du om specialkost av endast etiska / religiösa skäl ska du använd e-tjänsten Ansökan specialkost av religiösa och etiska skäl istället.

När tillhandahålls specialkost?

Villkoret för att få specialkost är att barnet/eleven/personalen äter samma mat i hemmet. Vårdnadshavare intygar genom att ansöka åt minderårig elev. 

 

Frågor om e-tjänsten

Lovisa Andersson
lovisa.andersson@ydre.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa