Allmänna frågor om fastigheter, bygglov och strandskydd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att ställ en fråga om din eller någon annans fastighet eller planerad byggnation. Det kan exempelvis vara frågor inför ansökan om bygglov eller bygganmälan, frågor om rivning eller frågan om strandskyddsdispens. Du kan också använda denna e-tjänst för att begär ut information om din eller någon annans fastighet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa