Livsmedel- eller dricksvattenanläggning - Uppgifter för riskklassning och kontrollfrekvens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt svensk livsmedelslagstiftning ska produkter som vi i Sverige jämställer med livsmedel, det vill säga dricksvatten, snus och tuggtobak, kontrolleras regelbundet och i alla led i verksamheten. Kontrollen ska utföras med beaktande av bland annat klarlagda risker och tidigare kontrollresultat. 

Riskklassningsmodellen, tillsammans med de nya föreskrifterna och allmänna råden som Livsmedelsverket arbetar med att ta fram, syftar till att åstadkomma en mer enhetlig bedömning av kontrollbehovet hos verksamheter som är liknande, oberoende av var i landet de bedrivs.

I Ydre kommun tar vi ej betalt för riskklassning om det inte även föreligger en betydande ändring, i så fall ska du använda formuläret/e-tjänsten Registrering av livsmedelsanläggning, eller kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen

Om du inte har möjlighet att fylla i uppgifterna i e-tjänsten så kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen på Ydre kommun för att få en blankett. Antingen gör du det via växeln eller så använder du den öppna e-tjänsten Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Frågor om e-tjänsten

Joakim Ekström
joakim.ekstrom@ydre.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa